Sadržaj ankete isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Krapina.

O autoru