PLAN edukacijskih i kulturno – umjetničkih programa

EDUKACIJSKI PROGRAMI

 1. Seminaru o sudioničkom upravljanju u kulturi i načelima dobrog upravljanja (3 sata) – edukacija 60 članova 6 udruga, 3 zaposlenika POU Krapina i i 2 zaposlenika Grada Krapine   – 16. siječnja 2019., 18 sati, Festivalska dvorana Krapina    
 2. Okrugli stol na temu suradnje i umrežavanja u kulturi Krapine – sudjeluju ugovoreni stručnjak, predstavnici 6 udruga u Krapini, 1 predstavnik lokalne samouprave, 1 predstavnik POU Krapina (3 sata)- 20. ožujka 2019., Galerija grada Krapine
 3. Set likovnih radionica koje će voditi likovni pedagog za članove Udruge distrofičara Krapina – ožujak-lipanj 2019. i prosinac 2019.-ožujak 2020., Galerija grada Krapine
 4. Radionica na temu održivog razvoja i osiguranja jednakog pristupa osoba s teškoćama upravljanju u kulturi ( 2 sata) – edukacija 15 članova 4 udruge, 3 zaposlenika POU Krapina i 2 zaposlenika Grada Krapine  –  20. svibnja 2019., Galerija grada Krapine
 5. Radionica na temu ravnopravnog sudjelovanja žena u upravljanju ( 2 sata) – educirat će se 15 članova 4 udruge, 3 zaposlenika POU Krapina i 2 zaposlenika Grada Krapine  – 20. svibnja 2019., Galerija grada Krapine
 6. Dvodnevna tribina na temu “Sudioničko upravljanje u kulturi manjih gradova” (2 dana x 4 sata) – sudjeluje 1 gostujući stručnjak za upravljanje u kulturi, 1 gostujući predstavnik manja grada, 1 gostujući predstavnik Kulturnog centra iz Hrvatske i 1 gostujući predstavnik ustanove u kulturi – rujan 2019., Galerija grada Krapine
 7. Glazbena radionica na kojoj će edukator biti stručnjak muzikolog (15 sati kroz 2 mjeseca) – listopad i studeni 2019. – POU Krapina
 8. Okrugli stol na temu suradnje i umrežavanja u kulturi Krapine – sudjeluju ugovoreni stručnjak, predstavnici 6 udruga u Krapini, 1 predstavnik lokalne samouprave, 1 predstavnik POU Krapina (3 sata)listopad 2019., Galerija grada Krapine
 • Akcijski plan razvoja sudioničkog upravljanja u kulturi Grada Krapine kao rezultat okruglih stolova
 • formiran Savjet za kulturu Grada Krapine

 

KULTURNO – UMJETNIČKI PROGRAMI

Svibanj 2019.

 1. Koncert KUD-a Ilirci u Čakovcu kod Pjevačkog zbora umirovljenika Čakovec

Srpanj 2019.

 1. Koncert KUD-a Ilirci u Fužinama kod MPZ Vrelo Fužine

Rujan 2019.

 1. Koncert MPZ Vrelo Fužine kao gostiju KUD-a Ilirci u Krapini

Studeni 2019.

 1. Koncert Pjevačkog zbora umirovljenika Čakovec kao gostiju KUD-a Ilirci u Krapini

Prosinac 2019.

 1. Koncert Zbora Jeka primorja Rijeka kao gostiju KUD-a Ilirci u Krapini
 2. Koncert KUD-a Ilirci – 2 vokalne skupine: Ilirci i Ilirčeki
 3. Koncert Gradskog puhačkog orkestra Krapina

Ožujak 2020.

 1. Koncert KUD-a Ilirci u Rijeci kod Zbora Jeka primorja Rijeka 

Travanj 2020.

 1. Izložba radova nastalih na likovnoj radionici Udruge distrofičara Krapina
 2. Koncert KUD-a ilirci– 2 vokalne skupine: Ilirci i Ilirčeki

Kolovoz 2020.

 1. Koncert Gradskog puhačkog orkestra Krapina

Rujan 2020.

 1. Koncert na kajkavskom u organizaciji Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo